Vochtbestrijding premie

Als je vochtproblemen in huis hebt dan moet je die oplossen. Het voort laten bestaan van de vochtproblemen zal de schade alleen nog maar verergeren, alsook de vochtproblemen. Maar vochtbestrijding kan een flinke investering zijn. Daarom heeft de Vlaamse overheid enkele premies in het leven geroepen, waar je een beroep op kunt doen als je aan vochtbestrijding gaat doen.

Vlaamse renovatiepremie

De Vlaamse renovatiepremie is een premie die wordt uitgekeerd voor bepaalde grote renovatiewerken aan je huis, waaronder het bestrijden van enkele vochtproblemen. De premie bedraagt afhankelijk van het inkomen, 20% of 30% van het totale factuurbedrag, mits het minimale factuurbedrag € 2.500,- bedraagt.

Welke vormen van vochtbestrijding?

  • Behandeling van de muren en ondergrondse muren tegen optrekkend vocht en insijpelend vocht.
  • Muurbehandeling en behandelen van houten draagvloeren tegen huiszwam en insecten.
  • Behandeling van de buitenmuren met een bepleistering van kalk tegen hemelwater.

Voorwaarden

Om voor de Vlaamse renovatiepremie in aanmerking te komen moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Hieronder zijn onder andere enkele inkomensvoorwaarden. Naar aanleiding van je inkomen wordt het percentage premie bepaald. Je mag facturen inleveren van een aannemer, maar ook mag je facturen inleveren van facturen als je zelf de werkzaamheden hebt uitgevoerd. Facturen mogen maximaal twee jaar oud zijn. De aanvrager op het moment van de aanvraag gedomicilieerd zijn in de woning en moet in het Vlaams gewest staan en minimaal 30 jaar oud zijn.

Vlaamse verbeteringspremie

De Vlaamse verbeteringspremie is specifiek bedoeld om vochtproblemen te bestrijden die te maken hebben met optrekkend vocht. De premie bedraagt € 750,- en het factuurbedrag moet hier het dubbele van zijn, dus minimaal € 1.500,-.

Welke vormen van vochtbestrijding?

  • Plaatsing van een waterkering, oftewel het onderkappen van de woning.
  • Het injecteren van de muren tegen optrekkend vocht.
  • Herstel van de muurvoeten ten gevolge van het onderkappen of injecteren van de muren.

Voorwaarden

Ook voor de Vlaamse verbeteringspremie zijn enkele inkomenseisen en er wordt gekeken naar het inkomen in het derde jaar voor de aanvraagdatum van de premie. De facturen mogen maximaal een jaar oud zijn en op naam van de aanvrager staan. Het factuurbedrag moet het dubbele zijn van de de ontvangen premie. De woning moet minimaal 25 jaar oud zijn en in het Vlaams gewest liggen. De aanvrager moet de woning als hoofdverblijfsplaats bewonen. Aangezien de Vlaamse verbeteringspremie uit verschillende verbeteringsonderdelen bestaat, mag er voor elke vorm van verbetering,k waaronder dus de vochtbestrijding, een premie aangevraagd worden.